Soo dhowayn

RDC waa urur aan faa’iido doon ahayn oo muhiim ah oo la abuuray 2002 si ay u bixiso adeegyada muhiimka ah ee qaxootiga bartamaha Michigan. Iyada oo bixisa fursado waxbarasho oo rasmi ah iyo mid aan rasmi ahayn, xaruntu waxay rabta inay noqoto meel u furan oo loo wada dhan yahay qaxootiga si ay wax u bartaan oo ay u helaan agabka ay u baahan yihiin si ay ugu koraan degane iyo muwaadiniin ahaan.

multi-cultural people