Xirfadaha Nolosha

Xirfadaha Nolosha

Xirfadaha Nolosha Cashirka 1aad

Xirfadaha Nolosha Cashirka 2aad Dajinta ama samaynta hadafka ama himilada

Xirfadaha Nolosha Casharka 3aad Miisaaniyadda

Xirfadaha Nolosha Cashirka 4aad bankiga

Xirfadaha Nolosha Cashirka 5 aad xidhiidhka caafimadka leh

Xirfadaha Nolosha Cashirka 6aad Xidhiidhka aan caafimaadka lahayn

Xirfadaha Nolosha Casharka 7aad Jaamacada iyo mustaqbalka shaqo

Xirfadaha Nolosha Casharka 8aad Dalbashada Shaqooyinka