ပိုက်ဆံ

ငွေစာမျက်နှာ

ငွေကြေးအရင်းအမြစ်များ

Financial Empowerment Center

အောက်ပါဖျော်ပြထားသော အရာ များနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အကြံပေးမူ. (counseling services) အလိုရှီပါက ၅၁၇-၄၈၃-၄၅၅၀ ကနေ ခေါ်ပြီး ရက်ချိန်း (appointmnet) ယူလို့ရပါတယ်။

 • ဘတ်ဂျုတ်ရေးစွဲပုံ (Creating a budget)
 • အကြွေးအမှတ်ကောင်းဖို့ (Improving your credit)
 • တတ်နိုင်သောဘဏ်စာရင်းသုံးစွဲခြင်း (Accessing affordable bank accounts)

Center for Financial Health

‌ငွေသားသုံးစွဲမူ့၊ လုခြုံမူ့၊ နဲ့ အိမ်များကို တက်နိင်အောင်ဆောင်ရွက်ရာ၌ ဤဆုံး ဖြတ်ချက်များကို အကူညီပေးနိင်ပါသည်။

 • ဘဏ္ဍာရေးနည်းပြ (Financial coaching)
 • စာသင်ခန်းများ(Classes)
 • အိမ်ရာအကြံပေးခြင်း (Housing counseling)

Jackson National Life Insurance Company

ရေရှည်ဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း စသည့်:

 • အရေးပေါ် အတွက် ငွေစုချင်း
 • ငွေရင်းနီးမှတ်နန်ချင်း
 • ပင်စင်အတွက် ငွေစုချင်း

MSUFCU Financial Education (Michigan State Federal Credit Union)

အောက်ပါဖေါပြသည့် ခေါင်းစ၌နဲ့ ဆောင်းပါးများ နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အရာများကိုတွေရှီနိုင်ပါသည်။

 • မိဘနဲ့ဆိုင်တဲ့ အရာများ (parents)
 • ကျောင်းသူကျောင်းသားများနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာများ (students)
 • လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အရာများ ( young adult )
 • ကျွမ်းကျင်သူများ (professional) နဲ့ဆိုင်တဲ့အရ.များ
 • အခြားများစွာလဲပါ၀င်ပါသည်။

NorthWest Initiative

အောက်ပါ အရာများနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အကူညီလိုပါက ၅၁၇-၉၉၉-၂၈၉၄ ကို ခေါ်ပါ။

 • အစားသောက် နဲ့ ငွေသားထောက်ပံ့ ကို အလိုရှီပါက (Food and cash assistance)
 • ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ အာမခံများ ထောက်ပံ့ လိုပါက (Health care coverage )
 • ပြည်နယ်၏ အ‌ရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေး (State emergency relief)

VITA (Volunteer Income Tax Assistance)

ဤအစီစဥ်၌ အစီုးရအခွန် ပြန်လည်လျှေက်ရေး (tax return) ကို $၅၅,၀၀၀ အောက်ရရှိသော မိသားစုတိုင်းကို အခမဲ့နဲ့ ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

 • IRS အစီုးရ၍ငှာနမှ အသိမှတ်ပြုသော စေတန ၀န်ထန်းများ ကကူညီမှာဖြစ်သည်။
 • အနီးဆုံးရုံး ကိုတွေ့ရှိနိင်ဖို့အတွက် 2-1-1 ကိုခေါ်ဆို မေးမျှန်းလို့ရပါတယ်။