स्वयंसेवक

स्वयंसेवक पृष्ठ

हाम्रा धेरै कार्यक्रमहरूले हाम्रो समुदायका नयाँ आगन्तुकहरूसँग जोडिनको लागि विशेष सेवाका अवसरहरू प्रदान गर्दछ। स्वयंसेवकहरूले हप्तामा एक पटक अङ्ग्रेजी कक्षाहरूमा वा स्कूल पछिका कार्यक्रमहरूमा सेवा गर्छन्। यदि तपाईं हाम्रो अविश्वसनीय स्वयंसेवकहरूको टोलीमा सामेल हुन इच्छुक हुनुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई volunteer@rdclansing.org मा सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई हाम्रो टोलीमा सामेल गर्न चाहन्छौं!

स्वयंसेवकहरूले एक सेमेस्टर (लगभग ११ हप्ता) को लागि साप्ताहिक कार्यक्रममा सेवा गर्न प्रतिबद्ध छन्। स्वयंसेवकहरू १८ वर्षको हुनुपर्दछ र हाई स्कूल पूरा गरेको हुनुपर्छ। RDC को आवश्यकता अनुसार सबै नयाँ स्वयंसेवकहरूले अनिवार्य प्रशिक्षणमा उपस्थित भई आफ्नो सेवा सुरु गर्नु अघि पृष्ठभूमि जाँचहरू प्रशोधन गर्न कागजी कार्य पेश गर्नुपर्छ।

volunteer-sign-up-fall-2023-website-flyer.jpeg