سهیم شدن

داوطلب شوید

بسیاری از برنامه های ما فرصت های ویژه رضاکارانه برای ارتباط با تازه واردان در اجتماع مان ارائه می کند. رضاکاران هفته ای یک بار در صنف های انگلیسی یا در برنامه های بعد از مکتب کار می کنند. اگر علاقه مندید به تیم فوق العاده رضا کار ما بپیوندید٫ لطفا از طریق ایمیل volunteer@rdclansing.org با ما به تماس شوید. ما بسیار علاقه مندیم که شما به ما بپیوندید!

رضاکاران متعهد می شوند تا برای یک سمستر (تقریبا ۱۱ هفته) به طور هفته وار انجام وظیفه کنند. رضاکاران باید از ۱۸ سال به بالا باشند و مکتب را خلاص کرده باشند. از الزامات دفتر RDC این است که در دوره آموزشی اجباری اشتراک کنند و اسناد مورد نیاز را قبل از شروع وظیفه به منظور بررسی سابقه به ما تسلیم کنند.

volunteer-sign-up-fall-2023-website-flyer.jpeg