Wellness Groups

Wellness Groups

महिला सिलाई समूह पृष्ठ

नयाँ जीवन सुरु गर्ने बाटोमा सबैभन्दा ठूलो अवरोधहरू मध्ये एक्लोपन र एक्लो महसुस गर्नु हुन सक्छ। त्यसैले सेन्ट भिन्सेन्ट क्याथोलिक च्यारिटीहरूसँग साझेदारीमा प्रस्ताव गरिएको, महिला सिलाई सर्कल मित्रता, शिल्प र समर्थन मार्फत पुनर्वास र सिकाउने ठाउँ हो।