گروه های سلامتی

آر دی سی انواع گروه های سلامتی را برای تمام سنین ارائه می دهد.

آر دی سی انواع گروه های سلامتی را برای تمام سنین ارائه می دهد. ما در حال حاضر گروه های سلامتی در بخش خیاطی و همچنین گروه های جدید یوگا، موسیقی، هنر و تمرین رانندگی با ماشین الکترونیکی مخصوص رانندگی ارائه می دهیم.

صفحه گروه خیاطی زنانه

احساس انزوا و تنهایی یکی از موانع بزرگ در مسیر آغاز یک زندگی جدید می تواند باشد. با همکاری St. Vincent Catholic Charities گروه خیاطی خانم ها مکانی برای بهبود٫ یادگیری از طریق دوستی٫ کارهای دستی و حمایت است.

ماشین الکترونیکی مخصوص رانندگی (تمرین و یادگیری قوانین رانندگی)

ما خدمات روزانه بخاطر تمرین رانندگی با ماشین مخصوص که دارای فن های پیشرفته رانندگی میباشد، ارائه می دهیم. برای ثبت نام وقت ملاقات به drive@rdclansing.org ایمیل کنید.

یوگا، موسیقی، هنر

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های یوگا، موسیقی و هنر ما ویا ثبت نام در یکی از گروه ها با آر دی سی به info@rdclansing.org در تماس شوید.