Booqashooyinka guriga

Booqashooyinka guriga

Waxaan siinaa dhammaan qoysaska ku jira barnaamijyadayada booqasho guri oo soo dhaweyn leh si ay ula wadaagaan agabka iyo macluumaadka la heli karo. Waxaan keeni doonaa xirmo soo dhaweyn ah oo ay ka buuxaan sahay guri waxaanan kala shaqeyn doonnaa qoys kasta si aan u go’aamino yoolalka iyo dariiqooyinka lagu gaarayo yoolalkan. Intaa waxaa dheer, waxaan u fidinnaa booqashooyin guri oo joogto ah qoysas badan.