Gusura abantu mu ngo iwabo

Gusura abantu mu ngo iwabo

Dusura abantu mu miryango yabo tubaha amakuru y’ibyabagirira akamaro. Tukabazanira ibikoresho byo mu rungo ndetse tukanafasha buri wese gushyiraho intego n’uburyo bwiza azagera kuri izo ntego yiyemeje. Icyongeyeho, dukomeza gusura imiryango.