ملاقات در خانه

ملاقات در خانه

ما برای خانواده هایی که شامل برنامه های ما می شوند یک بازدید خوش آمد گویی در خانه هایشان داریم تا منابع و معلومات در موجود را در اختیارشان قرار دهیم. ما یک بسته خوش آمد گویی پر از وسایل مورد نیاز خانه نیز با خود می آوریم و با هر خانواده همکاری می کنیم تا اهداف و راه رسیدن به اهدافشان را پیدا کنند. بعلاوه٫ ما به طور دوامدار بازدید از منزل را انجام می دهیم.