होमविजिटहरू

होमविजिटहरू पृष्ठ

हामी हाम्रा कार्यक्रमहरूमा सबै परिवारहरूलाई उपलब्ध स्रोतहरू र जानकारी साझा गर्नको लागि स्वागत होमविजिट गर्छौं। हामी घरेलु आपूर्तिहरूले भरिएको स्वागत किट ल्याउनेछौं र यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि लक्ष्य र मार्गहरू निर्धारण गर्न हामी प्रत्येक व्यक्तिगत परिवारसँग काम गर्नेछौं। थप रूपमा, हामी धेरै परिवारहरूको लागि निरन्तर होमविजिटहरू प्रस्ताव गर्दछौं।