Uburezi

Uburezi

Uburezi

Kumenya no kugera ku makuru mukeneye aho muherereye bifata igihe, imbaraga ndetse n’ubufasha. Hano, kuri RDC, twegeranyije uburyo bwose bushoboka kugira ngo dufashe abantu baje vuba mu duce barimo. Tuzakomeza kubagezaho amakuru yose ashoboka ndetse n’inyigisho zabafasha. Aya makuru ajyanye n’ibyamazu, amasomo, imirimo, ubuzima, amafaranga, ibyo kurya, indimi, umuryango ndetse n’ibindi bitandukanye! Dufite ishema kuba tubafite kandi twiyemeje kubafasha kugira ngo mugeregeze kandi mugere ku ntsinzi. Murakaza neza!