Ibiryo

Amakuru ajyanye n’ibyo kurya, n’uko wabibona

Allen Neighborhood Center

1611 E Kalamazoo St
Lansing, MI 48912
Numero ya terefone: (517) 367-2468

Foodbank Council Of Michigan Inc

501 N Walnut
Lansing, MI - 48933
Numero ya terefone: (517) 485-1202

Greater Lansing Food Bank

P.O. Box 16224
Lansing, MI - 48901
Numero ya terefone: (517) 853-7800

Southside Community Kitchen

PO Box 80844
Lansing, MI - 48908
Numero ya terefone: (517) 375-2977

Garden Project Ingham County

919 Filley Street
Lansing, MI - 48906
Numero ya terefone: (517) 853-7800

Eastside Community Action Agency

1001 Dakin Street
Lansing, MI - 48912
Numero ya terefone: (517) 853-0414