فرصت کاری

مشاغل در مرکز توسعه پناهندگان

آیا به دنبال کاری هستید که از طریق آن تاثیری شگرف بگذارید؟

مرکز توسعه مهاجران به دنبال افراد فداکار و علاقه مند است که می خواهند در منطقه مرکزی میشیگان تاثیر گذار باشند. فرصت های کاری موجود در پایین این متن لیست شده است. جهت درخواست دادن برای فرصت های کاری٫ لطفا رزومه و صفحه عنوانی خود را برای ما از طریق ایمیل ارسال نمایید. در صورت نبودن هیچ فرصت کاری بعدا دوباره به صفحه مراجعه کنید.