کارآفرینی

صفحه کارآفرینی

دفتر RDC با شاگردانی که می خواهند کسب و کار خود را شروع یا توسعه دهند اما نیاز به مقداری کمک دارند همکاری می کند. ما در این روند حمایت های زبانی و مربیگری فراهم می کنیم. اگر ایده ی کسب و کار در ذهنتان دارید و نیاز به حمایت٫ برای معلومات بیشتر لطفا با ما به تماس شوید.

با همکاری دفتر مشارکت اقتصادی منطقه لنسینگ (LEAP)٫ RDC یک شریک برنامه برای همه است. یک برنامه مشارکت همه شمول که به منظور افزایش کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک و موفق در میان اجتماعات کمتر دیده شده مانند افراد رنگین پوست٫ زنان٫ افراد با ناتوانی های جسمی٫ مهاجران٫ جانبازان نظامی٫ اقلیت های قومی و مذهبی و پناهجویان٫ ایجاد شده است.