Kwiyemeza imirimo

Kwiyemeza imirimo

RDC ikorana n’abanyeshuri bifuza gutangira cyangwa kwagura ubucuruzi bwabo ariko bakeneye inkunga. Tugufasha mu bijyanye n’ururimi, no kukwigisha mu bijyanye niyo gahunda. Niba ufite ibitekerezo by’ubucuruzi ukeneye inkunga, tugane umenye byinshi.

Ku bufatanye n’ikigo cya Lansing Area Economic Partnership (LEAP), RDC ni umufatanyabikorwa kuri umwe no kuri bose, gahunda itarobanura ya ba rwiyemezamirimo igamije gufasha ba rwiyemezamirimo babishyizemo ingufu n’abafite uburuzi buciriritse n’abadafite kivugira, twavuga abantu badafite uruhu rwera, abagore, abafite ubumuga, abimukira, abasezerewe mu ngabo, amoko y’udutsiko tw’abantu bake ndetse n,impunzi.