مسکن

صفحه مسکن

منابع زیادی برای حمایت از مسکن وجود دارد. RDC اینجاست تا کمک کند!

هماهنگ کننده مسکن RDC

برنامه خوش آمدی دفتر توسعه مهاجران یک ابتکار جدید است که مهاجران و تازه واردان جدید را در بخش یافتن خانه٫ برنامه پس انداز برای خرید خانه٫ سواد مالی٫ حقوق مالک و اجاره گیرنده٫ ملاقات های دوامدار در منزل٫ حمایت حول محور سهم اشتراک فامیل ها. این برنامه فعالیت های زیر را فراهم می کند‌:

 • مداخله در صورت ناامنی مسکن: - آموزش و برنامه ریزی برای مالکیت خانه - سواد مالی - حمایت از حقوق مالک/اجاره گیرنده - ملاقات های دوامدار در منزل - حمایت حول محور سهم اشتراک فامیل ها

در لنسینگ

(Capital Area Housing Partnership (CAHP)) مشارکت مسکن

با تمرکز در مساکن مناسب، مالکیت خانه، و امنیت مالی در میانه های میشیگان به همسایگی متنوع و نیرومند انکشاف میدهد. بصورت رایگان وقت بگذارید و در رابطه با مسایل زیر بیشتر بیاموزید:

 • تعلیمات خریدار خانه و تعمیر امتیاز و اعتبار
 • مشاوره مالی
 • کارگاه ها و دوره های آموزشی برای حویلی و مساکن متنوع و تعمیرات اسباب

(Center for Financial Health) مرکز بهداشت مالی

برای مردم جهت انکشاف تصمیم گیری در رابطه با موضوع مالی و مساکن امن مناسب و قابل تحمل منابع و وسایل را فراهم میکند. خدمات شامل اشیای ذیل می باشد:

 • مربیگری مالی
 • دوره های آموزشی
 • مشاوره گری مساکین یا خانه

(City of Lansing Housing Code Compliance) انطباق کد مسکن شهر لنسینگ

از بهداشت امنیت و رفاه خانه ها در لینسینگ و محلات آن محافظت می کند.

 • :برای موارد چون گاز گرفتن یا دندان گرفتن یا حیوانات خطیر چون سگ و بقیه حیوانات، به شماره ذیل به تماس شوید (۵۱۷۶۷۶۸۳۷۰) 8370-676-517
 • برای بوی تیز مثل گاز به شماره ذیل به تماس شوید: (۵۱۷۴۸۳۴۳۶۱) 4361-486-517
 • برای سروصداهای بیش از حد مخصوصا بعد از ساعت ۱۰ شب به شماره ذیل به تماس شوید:(۵۱۷۴۸۳۴۶۰۰) 4600-483-517

(Habitat for Humanity - Capital Region) زیستگاه برای انسانیت

حمایه مالکین خانه و فرصت ها برای باشنده گان کم درآمد تا درآمد متوسط در شهرستان انگام. پروگرام شامل موارد ذیل می باشد:

 • تعمیرات خانه در یک طرح بازپرداخت در مقیاس کشویی
 • رمپ های قابل دسترس برای کسانی که به تحرک نیاز دارند
 • حمایهّ از خریدار خانه

(Homeowner Education Resource Organization (HERO)) Tool Libraryسازمان منابع تعلیمی مالک خانه

مشارکت مسکن ساحه پایتخت وسایل رایگان را به باشندگان لینسینگ جهت بهبود خانه، منظره، و دیگر پروژه های تعمیری فراهم میکند

 • ابزار های موجود شامل: مته ها،اره ها، نردبان ها، تراز ها، اصلاح کننده پرچین و غیره می باشد
 • جهت درخواست فرم عضویت رایگان و معلومات بیشتر به شماره 4663-332-517 به تماس شوید

(Lansing Board of Water & Light (BWL) Hometown Energy Savers) شرکت آب و برق لینسینگ

برنامه ها و تخفیفات برای ذخیره پول و انرژی در خانه.

 • لوازم تخفیف شده
 • دیدار رایگان خانه جهت صرفه جویی از انرژی
 • به شماره 3503-573-800-1 جهت معلومات بیشتر به تماس شوید

(Lansing Capital Area Salvation Army) ارتش نجات لینسینگ

خدمات رفاهی، تخلیه، و کمک اولین ماه اجاره خانه محدود است به:

 • زمانی که سرمایه در دسترس باشد
 • در هر دوازده ماه صرف یک بار
 • به شماره 9715-482-517 برای واجد شرایط بودن و وجود سرمایه به تماس شوید

(Lansing Housing Commission) کمیسیون املاک در لینسینگ

مساکن کمکی و منابع اضافی:

 • بخش ۸ یا سکشن 8 را اداره میکند با تامین لیست انتظار
 • املاک کمکی را در لینسینگ مدیریت میکند
 • به ۳۰ فیصد از درآمد به اجاره می دهد
 • جهت معلومات بیشتر به شماره 6550-487-517 به تماس شوید

(Legal Services of South Central Michigan) خدمات حقوقی جنوب مرکزی میشیگان

کمک حقوقی برای مفاد عموم، قوانین مسکن، و غیره.

 • راهنمایی درآمد؛برای واجدین شرایط هیچ گونه هزینه نمیباشد
 • به شماره 8190-783-888-1 به تماس شوید

(Michigan State University (MSU) Rental Housing Clinic (Legal Aid)) امداد حقوقی

تعلیمات املاک و مستاجر/ صاحب خانه و نمایندگی در دادگاه برای مستاجرین کم درآمد که در خطر تخلیه خانه بدون دستور دادگاه و یا مورد تبعیض قرار گرفته است.

 • برای تنظیم وقت قبلی به شماره 8088-336-517 به تماس شوید
 • صرف در هنگام مکتب حقوق باز و فعال میباشد
 • در لینک زیر هدایت مستاجر و صاحبخانه را ملاحظه نمایید: https://www.law.msu.edu/clinics/landlord-tenant-guide-2017.pdf

(Tuesday Toolmen) متخصصین سه شنبه

داوطلبان برای بزرگسالان کم درآمد و یا افراد با معیوبیت دائمی تعمیرات رایگان خانه و یا اصلاحات ایمنی را تهیه میکند. پروژه شامل موارد زیر میباشد

 • میله رابگیر
 • پله های نردبان
 • ردیاب یا آشکار کننده های دود و کاربن مونو اکساید
 • درب های بیرونی
 • ترموستات
 • ردیاب های حرکت

دیگر منابع

(Housing Choice Voucher Program (Section 8)) سکشن ۸

کمک به خانواده های کم درآمد برای تامین مسکن مناسب ایمن و بهداشتی. این منبع خدمات زیر را فراهم میکند:

 • بررسی واجد شرایط بودن
 • الزامات اپلیکیشن یا برنامه
 • کمک ها و حمایت های مختلف

(Michigan State Housing Development Authority (MSHDA))مرجع توسعه مسکن در ایالات میشیگان

منابع اجاره ای میشیگان برای:

 • مختصه و کیفیت رایگان، لیست اجاره
 • اجاره های مناسب تامین شده توسط دولت، ایالت، یا شعبات مسکن محلی

(US Department of Housing and Urban Development (HUD)) دیپارتمنت مسکن و انکشاف شهری ایالات متحده

برنامه های دولتی در بخش های ذیل کمک فراهم میکند:

 • اجاره خانه
 • مسکن کمکی یا یارانه ای
 • تخفیف یا کوپن های مسکن (سکشن ۸)
 • منابع مستاجر

(USA.Gov) سایت ایالات متحده آمریکا

برنامه های دولتی برای افراد کم درآمد که در جستجوی مسکن مناسب میباشند. منابع شامل موارد زیر میباشد:

 • کمک در پرداخت اجاره
 • مسکن گزینی عمومی
 • اجاره های مناسب
 • سکشن ۸ یا سکشن ات (کوپن های مسکن)
 • اطلاعات مرتبط با تبعیض